Styrken på om lag 150 soldater og befal ble satt inn lørdag klokka 13.

Mitrovica er delt i en albansk og en serbisk del, og det skjer jevnlig sammenstøt. Grunnen til at den norske styrken settes inn, er nye uroligheter det siste døgnet, opplyser KFOR i en pressemelding. Lørdag var situasjonen foreløpig rolig.

Den norske styrken blir i første omgang værende i byen til midten av uken. Det er andre gang styrken drar til Mitrovica.

NTB