Kontrakten med det japanske Solar B-prosjektet er en fjær i hatten for norsk rommiljø. Satellittstasjonen SvalSat på Svalbard er pekt ut til å laste ned dataene, fordi den ligger gunstig plassert i forhold til den polare banen satellitten Solar B vil gå i.

Godt syn

Polar B kom i stand gjennom et japansk initiativ, men er i dag støttet også av USA og Storbritannia. Om bord på Solar B vil det største optiske solteleskopet som noen gang er plassert i rommet befinne seg.

Teleskopet kan vise detaljer ned til 175 kilometers størrelse på solens overflate. Det virker kanskje ikke umiddelbart imponerende, men det blir som å kunne lese et bilskilt på 100 kilometers avstand.

Solar B skal brukes til å granske de kompliserte prosessene som finner sted i den ytre solatmosfæren.

Svalbard gunstig

På grunn av sin lokalisering vil satellittstasjonen SvalSat kunne se Solar B flere ganger hver dag enn om dataene skulle vært lastet ned i Japan eller USA. Vitenskapsfolkene får dobbelt så mye data gjennom kontrakten med norsk romnæring.

Den norske deltakelsen i Polar B-prosjektet er i sin helhet ledet av Norsk Romsenter. Arbeidet skal utføres av Kongsberg Satellite Services og Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo.