Forsvaret inngår avtale med EU om sikkerhet for politistyrkene etter henvendelse fra EUs høyrepresentant for utenriks— og sikkerhetspolitikk, Javier Solana.

Samarbeidet i Afghanistan er en del av rammeavtalen mellom Norge og EU om sivil krisehåndtering. Ifølge spesialrådgiver Trude Dramdal i Utenriksdepartementet inngår Norge samarbeid med EU i Afghanistan, blant annet fordi det er et stort behov for at de ulike landene som opererer i landet, samordner innsatsen.

Norsk politi med EU-hatt

Avtalen innebærer at en del av den norske politistyrken allerede «har tatt på seg EU-hatten». Det gjelder politi som opererer i Meymaneh og Kabul

EU-operasjonen, eller EUPOL, ble innledet midt i juni, men er ennå ikke fullt operativ. Det skal til enhver tid være rundt 160 politifolk fra EU på oppdrag i Afghanistan. Så langt er rundt 50 på plass. EUs politistyrker ledes av tyskeren Friedrich Eichele. Ifølge Dramdal kan hele Norges politioperasjon på sikt bli en del av EUPOL.

EUs komité for politikk og sikkerhet (PSC) utøver den politiske kontrollen over og tar de strategiske valgene for operasjonen. PSC ledes av ambassadøren i det EU-landet som til enhver tid har formannskapet. Medlemmene består av ambassadører, de møtes minst to ganger i uken og de forbereder saker for utenriksrådet hvor EUs utenriksministere møtes. Det er dette organet som har det politiske ansvaret for de norske politistyrkene som deltar i EUs politioperasjon i Afghanistan.

Norske politioppgaver

For tiden har Norge 15 politifolk på plass i Afghanistan. I tillegg satser Norge også på være representert med hele rettskjeden. Det vil si at politijurister og fengselsrådgivere er på plass, ved siden av at Norge er det eneste landet som også har en forsvarsadvokat i jobb. Årsaken er at også forbrytere har krav på å bli forsvart.

Det norske politiarbeidet går ut på opplæring av lokalt politi på provinsnivå, forebyggende politiarbeid og derigjennom bygging av tillit i befolkningen.

Helt konkret underviser norsk politi på Afghanistans politiakademi i Kabul, de bedriver lederopplæring, lederen av landets narkotikapoliti har norsk mentor, samt at det er et eget prosjekt for kvinner i politiet.

Avtalen med EU blir inngått av Forsvaret, siden de har ansvaret for PRT-avdelingen i Meymaneh. PRT står for Provincial Reconstruction Team. Avtalen er en teknisk avtale, som blant annet sikrer at de sivile politistyrkene i en gitt situasjon kan bli evakuert av militære styrker.

I det daglige arbeidet ønsker imidlertid ikke politiet å bli for tett assosiert med militære styrker, siden det vurderes som komplisert i bygge tillit i lokalbefolkningen hvis det hele tiden er tungt bevæpnede soldater med i følget.

Junge, Heiko