Å vere ordførar utan budsjett er ikkje ei takksam oppgåve.

— Vi fekk ikkje pengar frå provinsen Badghis, og vi fekk ikkje pengar frå provinsen Faryab. Vi vart motarbeidd, seier Qari Davlat i eit telefonintervju med Bergens Tidende.

Inntil nyleg var han distriktsguvernør i Ghowrmach – området i Nord-Afghanistan der norske styrkar er i kamp kvar einaste veke. Davlat var styresmaktenes fremste mann i eit utfattig område med 50.000 innbyggjarar.

For Davlat vart det ei umogleg oppgåve, og han flykta nyleg frå heimstaden med familien sin. Noko av bakgrunnen er å finne i ein norsk strategi som ikkje fungerte slik han var tenkt.

Møte og brev i NATO

Fram til 2009 var Ghowrmach ein del av provinsen Badghis. Området er ekstremt fattig, og det vesle som fanst av skule og helsevesen var dårleg. Det vart heller ikkje drive utviklingsarbeid som monna. I tillegg var distriktet uroleg, med væpna opprørsgrupper.

For dei norske styrkane i naboprovinsen Faryab var desse gruppene eit problem. Ufreden skapte uro langs grensa, utan at dei spanske og italienske NATO-styrkane i Badghis viste vilje eller evne til å gripe inn.

Noreg bestemte seg for å be om å få ta over ansvaret. Dei ville gå inn både militært og med bistand. Tyskland, som har det øvste kommandoansvaret i Nord-Afghanistan, var skeptiske. Dei såg helst at Ghowrmach vart verande i Vest-Afghanistan, der Italia har hovudansvaret.

Det gjekk brev mellom forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og den tyske kollegaen hennar, Franz Josef Jung, om saka. Breva er hemmelegstempla, gradert som «NATO restricted».

Strøm-Erichsen hadde også møte med den spanske og den italienske forsvarsministeren i Brussel sommaren 2008, ifølgje kjelder som var involvert.

- Ingen ville høyre

Nordmennene fekk til slutt viljen sin, ved at president Karzai flytta provinsgrensa, slik at Ghowrmach vart ein del av Faryab.

Prosessen gjekk over hovudet både på distriktsguvernør Davlat og provinsstyresmaktene i Faryab – som ikkje var vidare interessert i problemområdet. Resultatet vart stans i pengane frå Badghis, og ingen nye pengar frå Faryab.

— Ein kombinasjon av byråkratiske problem og politisk motvilje i Faryab skapte ein del vanskar, seier ei kjelde, som opplyser at det vesle som fanst av både skulestell og helsevesen vart ramma.

Davlat seier han prøvde å klage:

— Eg tok opp den manglande støtta med det ansvarlege direktoratet i Kabul, men ingen ville høyre på meg, seier eks-guvernøren. Han fortel om folk som hadde lagt ned våpna, i håp om å få eit anna levebrød.

— Dei fekk ingenting. Nå er dei attende hos opprørarane, seier Davlat.

- Vart ei papirmølle

Det planlagde krafttaket med bistand vart heller ikkje slik nordmennene hadde tenkt. FNs planar for Ghowrmach som eit «pilotdistrikt» for utvikling kollapsa.

— Det vart eit veldig byråkrati som produserte mykje papir med lite resultat, seier Kai Eide, som leia FNs arbeid i landet fram til i vår. Han forstår at den avgåtte lokale guvernøren er skuffa og sint.

— Eg har stor sympati for han. Det vart skapt forventingar som ikkje vart innfridd, seier Eide. Etter eitt års arbeid vart heile programmet skrota i fjor haust. Eide peikar på fleire grunnar til at det gjekk som det gjekk:

— Afghanske styresmakter var ikkje så interessert når det kom til stykket. Det var også vanskeleg å få med seg sivile bistandsorganisasjonar som partnarar, seier Eide.

Noregs ambassadør i Kabul, Kåre R. Aas, meiner at det – trass problema – har vorte gjort meir for dei sivile i Ghowrmach etter at grensa vart flytta.

— Det er langt fleire utviklingsprosjekt der nå enn tidlegare. Men det er vanskeleg å operere i Ghowrmach nå, på grunn av manglande tryggleik, seier Aas.