Ifølge opplysninger som politiet i Fredrikstad sitter med, reiste 43-åringen til landsbyen Tort Raybadar for å lete sin svoger Abdul Rehman Raja som er meldt savnet både i Norge og i Pakistan. Rehman har vært sporløst forsvunnet fra landsbyen siden den 21. oktober da han skal ha sittet på med en motorsykkel som siden returnerte uten at passasjeren var med.

Iqbal Zafar Raja reiste fra Norge til Pakistan en uke senere, angivelig for å hjelpe til med å bringe den 53 år gamle svogeren tilbake. Kort tid etter ankomst ble imidlertid han og en annen person arrestert av det lokale politiet og har siden sittet i varetekt.

– Vi kjenner ikke til hvilke motiver det lokale politiet mener han skal ha hatt, men han er siktet for medvirkning til frihetsberøvelse i forbindelse med svogerens forsvinning, sier politioverbetjent Geir Kristiansen ved Fredrikstad politistasjon til NTB.

Ifølge opplysninger fra pakistansk politi vet lokale etterforskere hvem som var sjåføren av motorsykkelen, men hevder at vedkommende holder seg skjult. I påvente av at han skal melde seg, holdes Iqbal Zafar Raja og den andre mannen fengslet av hensyn til faren for bevisforspillelse.

Kristiansen er leder av etterforskningsseksjonen i Fredrikstad. Han forsøker å følge utviklingen i saken som foregår i Pakistan via tjenestemenn ved den norske ambassaden i Islamabad.