Med oljeplattformer i morgensol på lerret og Morgenstemning av Grieg over høyttaleranlegget samlet det som kunne krype og gå av norske og britiske oljetopper seg i salen på fasjonable Savoy Place i London i går formiddag. Det store oljeseminaret, som ble åpnet med hilsningsord både fra kong Harald og fra Hertugen av Edinburgh, tok for seg utfordringene for olje— og gassektoren fremover, og som innledere var de to landenes største tungvektere hentet inn: Statoil-sjef Helge Lund og BPs konsernsjef, lord John Browne.

Lund slo fast at mye av verdens olje- og gassreserver ligger i områder som er politisk utstabile, samtidig som etterspørselen etter energi øker kraftig.

— Jeg tror at Norskehavet og Barentshavet vil bli Europas neste store olje- og gassprovins, sa Lund - vel vitende om at dette er et vanskelig tema for den nye regjeringen og olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp), som satt i salen.

Ministeren forsiktig

Hydros konserndirektør for olje og energi, Tore Torvund, fulgte opp med å påpeke at amerikanske myndigheter mener så mye som en fjerdedel av verdens uoppdagede olje- og gassreserver ligger i de arktiske nordområdene, mens Shells Europa-sjef Tom Botts mente Norskehavet er helt i startfasen når det gjelder olje- og særlig gassutvinning. Han utropte Norge til Europas største vekstfelt på dette området.

Den rød-grønne regjeringen er enige om å utarbeide en egen forvaltningsplan for nordområdene som skal være klar neste år. Før den tid vil de ikke si stort om hvor frie hender oljeindustrien vil få .

Særlig SV har vært sterkt imot oljeaktivitet i disse sårbare områdene, mens Ap har vært pådrivere for at ressursene ikke må bli liggende urørt.

— En del olje og gass kan tas ut. Men dette er et sårbart område, med store miljø- og fiskeriinteresser. Jeg vil ikke forskuttere planen, sa Odd Roger Enoksen etter at seminaret var over.

Tatt opp av Blair og Straw

Også britiske myndigheter er sterkt interessert i hva Norge kan ha å tilby av gass i årene som kommer. Den britiske gassproduksjonen er på retur, mens etterspørselen bare øker. I løpet av få år kan så mye som 20 prosent av gassen som blir brukt i Storbritannia komme fra Norge.

Helge Lund lokket britene med at det kan bli enda mer: Han dro opp visjonen om å koble gass fra nordområdene inn på Ormen Lange-ledningen, som fra 2007 skal levere gass til britene.

— Både statsminister Tony Blair og utenriksminister Jack Straw ville diskutere norsk gass og leveringssikkerheten for Storbritannia, sa utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) etter å ha møtt de to i går.

— Og med leveringssikkerhet mener de kanskje også sikkerhet for at forsyningene blir store nok?

— Ja, de gjør nok det, sier Gahr Støre, som sier dette om hvor store forventninger oljeindustrien bør ha til at det vil åpne seg store leteområder i nord:

— Det er jobben deres å ha store forventninger. Men forvaltningsplanen vil avgjøre i hvilken takt og på hvilken måte dette vil skje, sier Gahr Støre.

Han understreker at nordområdene er strategisk svært viktige for Norge, ikke minst ut fra et suverenitetsperspektiv.

— Og i den sammenhengen er det også viktig å ha norsk aktivitet i disse områdene, sier utenriksministeren.