Offiseren ble sendt med helikopter til det tyske feltsykehuset i Mazar-e-Sharif, der han ble erklært død klokken 10 norsk tid.

– Den norske soldaten ble truffet av en veibombe klokken 7.30 fredag morgen norsk tid, opplyser kapteinløytnant Lars Magne Hovtun ved Fellesoperativt hovedkvarter til NTB.

Ifølge NRK gikk bomben av i et svensk ansvarsområde.

Fire i følge

Offiseren og var sammen med tre andre norske soldater fordelt på to kjøretøy da bomben eksploderte. Han var fører av det ene kjøretøyet og bomben rammet den side av kjøretøyet der han satt. Soldaten som var sammen med ham, ble undersøkt på det tyske feltsykehuset, og skrevet ut kort tid etter.

– Ingen av de andre ble skadd. Hendel-sen skjedde syv kilometer vest for Ma-zar-i-Sharif, sier Hovtun.

Offiseren tjenestegjorde i den norske avdelingen i Meymaneh, som er en del av den internasjonale ISAF-styrken i Afghanistan.

– Det er med stor sorg jeg mottok det tragiske budskapet. Våre tanker går til offiserens pårørende og medsoldater i Afghanistan, sier generalløytnant Harald Sunde, som er sjef for Fellesoperativt hovedkvarter.

De pårørende ble varslet ved 12-tiden fredag.

Trussel

– Veibomber er en av de største truslene vi står overfor i Afghanistan. Det fins mange typer veibomber, og det er vanskelig å beskytte seg mot dem, sier Hovtun.

Bombene legges ut på strekninger hvor man vet soldater ferdes. Noen veibomber utløses ved trykk, mens andre utløses av følere. Det er ikke klart hva slags bombe det var som drepte den norske offiseren.

Det tyske feltsykehuset soldaten ble fraktet til, er ett av de mest moderne sykehusene i Afghanistan, og er svært godt rustet for å håndtere den typen skader som den norske militære pådro seg, opplyser Hovtun.

Ifølge Forsvarets hjemmeside er det for tiden 585 norske soldater og offiserer i Afghanistan.

LEIREN: Kjøretøyer ved den norske ISAF-leiren utenfor byen Meymaneh i Faryab-provinsen i Nord-Afghanistan.
Junge, Heiko