To turister er bortført av væpnede beduiner i Sinai-ørkenen i Egypt. Utenriksdepartementet bekrefter overfor BT at den ene er en norsk kvinne.

— Vi kan bekrefte at en norsk statsborger er bortført i Egypt.Vi har mobilisert nødvendige ressurser både internt i Utenriksdepartementet ogi andre etater for å håndtere situasjonen, sier kommunikasjonsrådgiver KjetilElsebutangen i UD.

UD jobber for løslatelse

Norske myndigheter er foreløpig svært tilbakeholdne medinformasjon om hva som har skjedd. En av årsakene er at de ønsker ro om saken,ut fra en teori om stor medieoppmerksomhet kan vanskeliggjøre arbeidet med å fåde bortførte satt fri.

UD ønsket fredag ettermiddag verken å svare på hvor ellernår kidnappingen skjedde, eller når norske myndigheter ble varslet.

Etter det BT forstår, samarbeider UD også med andre landsmyndigheter. På norsk side er det vanlig at både politiet, helsevesenet ogforsvaret, inkludert etterretningstjenesten, blir koblet inn fra første stund.

Populært feriemål

Ifølge den egyptiske avisenAl-Ahramer den andre av de to bortførte er israelsk statsborger av palestinsk opprinnelse.

Israelsk UD bekrefter også overfor avisenHaaretzat den ene av de to bortførte er israelsk statsborger.

De skal ha reist mellom to feriesteder i Sinai, da bilen deres ble stoppet mellom Nuweiba og Dahab, skriver den israelske avisen.

Dahab er et av de mest populære feriestedene på Sinai-kysten, ofte besøkt av yngre turister.

Utenriksdepartementet fraråder reiser i akkurat dette området på det nordlige Sinai.

Ifølge Al-Ahram skal en teori være at turistene ble kidnappet i et forsøk på å presse igjennom løslatelse av personer som er pågrepet for narkotikaforbrytelser. Beduinkilder i området bekrefter at fredagens bortføring ikke er politisk motivert, og at de to turistene vil bli løslatt i bytte mot fengslede familiemedlemmer av gisseltakerne.

Løslates ofte raskt

Beduin-stammer på Sinai-halvøyen har de siste årene slått seg opp på kidnappinger. Flere turister har blitt kidnappet siden president Hosni Mubaraks fall i Egypt i 2011, men gislene blir som oftest løslatt innen 48 timer.

Kidnapperne krever vanligvis fengslede familie- og stammemedlemmer løslatt fra egyptisk fengsel.

Israel har gjentatte ganger den siste tiden advart sine statsborgere mot faren for slike kidnappinger i Sinai.

Militante islamister har gjennomført en rekke mindre angrep mot egyptiske sikkerhetsstyrker og til tider angrepet Israel i området de siste to årene, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Også tidligere i mars ble to turister kidnappet: Den gang to briter. Få timer senere ble de løslatt, etter forhandlinger med egyptiske myndigheter.