Mens norske bønder frykter nedleggelser og ruin, håper fiskere, oppdrettere og fiskeindustrien at tollmurer rives ned og at trusselen fra antidumpingtiltak smuldrer bort.

Kristin Alnes er handelspolitisk rådgiver i Fiskeri— og Havbruksnæringens Landforening (FHL). Jobben hennes frem til møtet i Verdens handelsorganisasjon (WTO) avsluttes søndag er å rapportere hjem til sine norske oppdragsgiver, og passe på at utenriksminister Jan Petersen og resten av den norske delegasjonen holder fiskerinæringens fane høyt.

Mellom barken og veden

Norske myndigheter presses fra to kanter, fra jordbruket på den ene siden og fra fiskeri- og oppdrettsnæringen på den andre.

Det norske jordbruket produserer praktisk talt bare for det norske hjemmemarkedet, beskyttet bak høye tollmurer.

Fiskeri- og oppdrettsnæringen eksporter rundt 95 prosent av alt den produserer, og vil ha bort alt som truer eller begrenser eksporten. FHL kaller WTO-møtet kyst-Norges mulighet.

Både oppdrettere og store deler av den tradisjonelle fiskerinæringen sliter med underskudd, konkurser og nedleggelser i dag, bare få år etter at alt så rosenrødt ut. Krisen kommer nettopp på grunn av tollmurer og antidumpingtiltak, mener FHL.

Alnes og hennes oppdragsgiver har lenge klaget over at norske myndigheter har prioritert landbruket på bekostning av fiskeri- og oppdrettsnæringen.

Nå syns hun det ser bedre ut. Signalene fra Bondevik-regjeringen er positive.

Skuffede bønder

Bøndene på sin side er skuffet over regjeringen, som har varslet at den vil forhandle ut fra forslaget til ministererklæring fra WTO-møtet.

Dette forslaget, slik Bondelaget ser det, betyr at WTO kan komme til å sette en øvre grense for hvor høy toll det er lov å kreve på landbruksprodukter.

Dersom den øvre grensen på hvor høy tollen kan være settes til for eksempel 200 prosent, vil både EU og USA slippe unna tollreduksjoner, mens bøndene i høykostland som Norge, Sveits og Japan må betale prisen, argumenterer Bondelaget.

Spenning til siste slutt

Kristin Alnes er sikker på at jordbrukets skjebne vil avgjøre om forhandlingene bryter sammen.

— Det er ingen som vil gå med på noe annet før man vet hva som vil skje med landbruket, sier hun.

Forrige forhandlingsmøte i denne WTO-runden ble holdt i Doha i Quatar i 2001. Da ble deltakerne enige om at spørsmålet om hvordan forhandlingene om jordbruket skulle føres videre skulle være avklart før de møttes i Cancun. Metoden for de videre forhandlingene om vilkårene for handel med industrivarer skulle også være på plass.

Ingenting av dette er avklart ennå, slik at Cancun-møtet ligger på etterskudd allerede før møtet starter.

Japan mot

For Kristin Alnes og FHL kan det hele til og med ende med at de sitter ribbet tilbake. Vilkårene for å handle med fisk er nemlig en del av forhandlingene om vilkårene for å handle med industrivarer.

Men Japan og Korea ønsker begge å holde fisk utenfor forhandlingene, for å kunne beskytte sin egen fiskerinæring mot utenlandsk konkurranse.

Skal forhandlingene lykkes må alle land føle at de har vunnet noe. Japan vil beskytte både landbruket og fiskeriene sine.

Alnes frykter at fisk kan bli holdt utenfor for å få Japan inn i folden når forhandlingene nærmer seg slutten.

— Hvis ikke Japan har fått noe så er det kanskje det de må få, sier hun.

STILLE FØR STORMEN: I dag begynner WTO-forhandlingene i badebyen Cancun i Mexico, og allerede i går patruljerte den meksikanske marinen farvannet utenfor stranden. FOTO: SCANPIX