Det er konklusjonen til Søfartsstyrelsen i Danmark som har undersøkt årsakene til at kjemikalieskipet sprang lekk.

Farvannet i skipsleiet ved Drogden utenfor Amager er blitt undersøkt uten at man har funnet noe som kunne skape problemer. Derfor mistenkte man at skipet kunne ha gått utenfor skipsleia trass i at det var dansk los om bord. I sin redegjørelse skriver imidlertid Søfartsstyrelsen at det ikke finnes noen grunn til å tro at skipet har seilt utenfor skipsleia.

"Bow Fagus" hadde ikke last da det sprang lekk. Skipet var på vei fra Rotterdam i Nederland til Tallinn i Estland. Mannskapet fra Norge og Filippinene er ikke kommet til skade. Skipet er 185 meter langt og er på 37.375 dødvekttonn.

(NTB)