De 27 EU landene pluss Norge, Kroatia, Sveits, Island, Tyrkia og Serbia har alle fått sin evne til innovasjon målt på grunnlag av kategorier som patenter, nye tjenester, lønnsomhet og samarbeid mellom bedrifter, skriver Aftenposten onsdag.

Resultatet fra European Innovation Scoreboard (EIS) er nedslående for Norges del. Sveits scorer høyest med en innovasjonsscore på 0,694. Norge får til sammenligning 0,382, nøyaktig det samme som i 2008, og står dermed på stedet hvil når det gjelder nyskapning.

Sammenlignet med resten av Europa, ligger norsk innovasjon under gjennomsnittet, ifølge EU-initiativet Pro Inno Europe, som står bak undersøkelsen. Mens Sverige, Danmark og Finland alle befinner seg innenfor topp seks på lista, rangeres Norge som et moderat innovasjonsland, på linje med Malta, Bulgaria og Hellas.

NHO mener undersøkelsen avslører alarmerende forhold.

— Vi er middelmådige

— Den allmenne oppfatning er at Norge sitter på den grønne gren, men tallene viser at vi i beste fall er middelmådige, sier Petter H. Brubakk, NHOs direktør for næringspolitikk.

Spesialrådgiver i Innovasjon Norge, Knut Senneseth, mener målingen ikke fanger opp all innovasjonen som skapes i Norge.

— Vi innoverer mer enn det som synes i undersøkelsen, sier Senneseth.

Den indeksen Norge scorer best på er «menneskelige ressurser», noe som skyldes det høye utdanningsnivået. Men rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottesen, mener nordmenn er for dårlig til å omsette kunnskapen i kommersiell gevinst.