— Vi har fått en rapport om svovellukt i kabinen, sier informasjonsrådgiver i Luftfartstilsynet Bjørn Erlandsen til aftenposten.no.

Fra i går morges innførte Luftfartstilsynet nye prosedyrer, som åpnet for at fly på eget ansvar kan fly i soner som er definert som potensielt forurenset sone - sone 2.

Dette er soner med lav konsentrasjon av vulkansk aske fra utbruddet på Island.

Ikke sikkerhetsrisiko

Nå har Luftfartstilsynet fått den første rapporten om mulige konsekvenser av å fly gjennom ytre deler av askeskyen.

Det ble imidlertid ikke rapportert om at den mulige kontakten med vulkanaske medførte noen sikkerhetsrisiko.

De nye reglene som ble innført etter flere dager med luftfartskaos i Europa og etter kraftig press fra flyselskapene, krever at flyene ved første retur til hjemmebasen skal inspiseres ekstra grundig.

Taushetsbelagt

Både vingeforkanter, stabilisator, alle rorflater, vinduer, motorer, kompressor og turbiner skal inspiseres, og kopi av inspeksjonsrapporten skal «snarest mulig» oversendes Luftfartstilsynet.

Luftfartstilsynet ønsker ikke å opplyse hvilket flyselskap som har rapportert om mulig askekontakt.

— Hvor og når opplevde passasjerer og mannskapet at det luktet svovel i kabinen?

— Jeg har taushetsplikt om hvor, når og hvem. Det er unntatt offentlighet i tråd med rapporteringsregimet, sier Erlandsen.

Skal inspiseres

I tillegg til flyet som merket svovellukt i kabinen, har et annet norsk fly vært nødt til å vende om.

Det skyldes at nye prognoser slo fast at flyet var på vei inn i et område med flyforbud. Disse prognosene forandrer seg hyppig, og det gjør at betingelsene kan endres raskt.

Frem og tilbake

Det siste døgnet har de norske forskriftene vært endret fire ganger.

Fra klokken 12.30 torsdag opphevet Luftfartstilsynet alle restriksjoner i norsk luftrom. Dermed er det igjen lov å lette og lande ved flyplassene som ble stengt på Vestlandet natt til torsdag og torsdag morgen.

Verken Norwegian eller SAS kunne i ettermiddag si noe om det var ett av deres fly som nå har innlevert den første rapporten om nærkontakt med vulkanasken under flyging i potensielt forurensede soner.

— Vi har ikke hatt noen fly gjennom flysone 2. Men det kan hende det skjer i løpet av dagen. Nå drar skyen seg ut av Norge, og det kan ikke utelukkes at noen av flygingene vil være innom denne sonen, sier informasjonssjef Knut Morten Johansen i SAS.