Annonsen er utformet som et åpent brev til president George W. Bush, og er undertegnet «bekymrede innbyggere og organisasjoner i Norge». Budskapet er at det norske folk ikke støtter presidentens krig i Irak.

Planen var opprinnelig å ha en helsides annonse i Washington Post, men det ville kostet 700.000 kroner. Det kom inn 340.000 kroner i løpet av de tre månedene aksjonen varte. Det holdt til en halvside i hovedseksjonen, og en helside i et magasin som følger med, skriver Dagsavisen.

Kampanjeledelsen er opptatt av at annonsene ikke skal oppfattes som utidig innblanding i det amerikanske valget.

— Vi var redde for å støte folk fra oss, og har arbeidet mye med språket. Derfor understreker vi blant annet i annonsen at vi er venner av USA - men er uenige i den utenrikspolitikken som føres, sier aksjonens pressesekretær Torgeir Knag Fylkesnes.