— Tonen er vennlig, men det er tydelig at politiet er fast bestemt på å ikke slippe oss nærmere gjerdet, sier Frank Hugo Storelv fra miljønettverket Neptun til NTB.

Det var tidlig tirsdag morgen at han og to andre nordmenn, deriblant tidligere stortingsrepresentant Karl Anton Svensen (Kystpartiet), startet aksjonen. Storelv forteller at de har godt med mat og klær, og planlegger å bli stående i en stille protest så lenge som mulig.

— Motstanden mot Sellafield vil bare komme til å øke i tiden framover. Den siste tiden har det kommet flere rapporter som viser at anlegget er i svært dårlig teknisk forfatning. Vi protesterer også mot gjenåpningen av Thorp-anlegget, sier Storelv.

Reprosesseringsanlegget Thorp i Sellafield ble stengt etter at rundt 20 tonn høyradioaktivt atombrensel oppløst i salpetersyre lekket ut fra gjenvinningsanlegget 18. april 2005. Norge ble ikke varslet om utslippene før 9. mai samme år. I januar i år ga britiske myndigheter grønt lys for gjenåpning.

Neptun-stiftelsen er et nettverk av enkeltpersoner, organisasjoner, forskere, næringsliv og politikere, som blant annet har markert seg ved flere aksjoner mot Sellafield og giftdeponiet ved Malmøykalven i Oslofjorden. Hotell-eier Petter Stordalen har flere ganger aksjonert for nettverket.