I løpet av neste høst satser EU på å ha et nytt og mektig verktøy i kampen mot kriminalitet på tvers av grensene: Den såkalte SIS II-databasen.

I går ledet justisminister Knut Storberget et møte mellom Schengen-landenes justisministere, der de skulle prøve å bli enige om de siste detaljene for hvordan det kontroversielle systemet skal se ut.

Basen vil være en kraftig utvidet versjon av dagens Schengen Information System (SIS), som inneholder opplysninger om etterlyste personer, om personer som er uønsket i Schengen-området, og om etterlyste eller stjålne biler, våpen og pass.

Foto og fingeravtrykk

Regjeringspartiene SV og Sp er i utgangspunktet begge imot den norske deltakelsen i Schengen, men gikk i Soria Moria-erklæringen med på at samarbeidet skal videreføres.

Det utvidede SIS II skal i tillegg til dagens opplysninger også inneholde foto og fingeravtrykk. Det er særlig dette som skaper bekymring hos kritikerne, som frykter for personvernet.

Mange flere vil dessuten få tilgang til basen: Målet er at alle de ti nyeste EU-medlemslandene skal inn i Schengen i løpet av neste år, med oppheving av dagens grensekontroll mellom gamle og nye EU-land. Også Sveits og Liechtenstein skal inn i samarbeidet. Storbritannia og Irland skal slutte seg delvis til, etter hittil å ha stått utenfor.

EU-parlamentet skeptisk

Innad i EU er det delte meninger om flere sider av SIS II: EU-parlamentet, som må gi grønt lys om det skal bli noe av reformen, har hittil vært sterkt kritisk. Et flertall har hittil ment at personvernet ikke blir godt nok tatt ivaretatt.

Det er også uenighet om et medlemsland skal kunne vegre seg for å arrestere en person som er etterlyst gjennom SIS II. Nederland er blant dem som vil ha et slik armslag, mens Spania står hardt på færrest mulig unntaksmuligheter.

— På dette punktet ble vi ikke enige i dag. Men vi håper det kan løses raskt på ekspert- og ambassadørnivå, sa Storberget etter gårsdagens møte.

Norsk formannskap

Mens flere av EU-landene har sterke meninger om hvordan SIS II bør se ut, kan ikke Knut Storberget peke på ett eneste kinkig punkt i noe av det som ligger på bordet, sett fra norsk side.

— Norge har lagt seg på en middelvei. Og vi ligger godt an i forhold til de løsningene som er blitt skissert, sa Storberget før møtet.

— SIS II vil bli et godt verktøy i kampen mot kriminalitet, ikke minst mot trafficking. Politisamarbeidet mellom landene må bli sterkere; det er vi tilhengere av, sier Storberget.

Norge sitter dette halvåret med formannsklubben i Schengen-samarbeidet. I tillegg til jobben med SIS II, vil justisministeren også måtte arbeide med det planlagte nye europeiske visum-registeret (VIS). Her skal navn, foto og fingeravtrykk av alle som søker visum til Schengen-landene registreres. Målet er blant annet å gjøre det enklere å stenge ute innvandrere som ikke er ønsket i Schengen-området.