Det var FNs generalsekretær Kofi Annan som under den månedlige lunsjen med ambassadørene fra medlemslandene i Sikkerhetsrådet kom med en utilsløret oppfordring til rådets medlemmer om å foreta seg noe for å legge press på partene.

Norge har de siste dagene arbeidet for å få i stand en uttalelse fra Sikkerhetsrådet.

Blokkerte uttalelsen.

Med de blodige rapportene fra Midtøsten strømmende inn, syntes det som om alt lå til rette for å få i stand en uttalelse fra rådet.

Alle lands ambassadører svarte positivt på generalsekretærens oppfordring, og den norske delegasjonen konkluderte etter lunsjen med at det var grunnlag for å arbeide videre med denne.

For ikke å blokkere for en eventuell sterkere reaksjon i forbindelse med Midtøsten-møtet i Sikkerhetsrådet førstkommende tirsdag, valgte Norge å legge frem forslag til en presseuttalelse. Dette er rådets mildeste reaksjonsform.

Et tekstforslag ble sirkulert, med svarfrist like etter midnatt norsk tid. Kort før fristens utløp kom det svar fra Frankrike og Syria at de ikke kunne stille seg bak denne teksten. Syria hadde da deltatt i et møte i den arabiske gruppen.

Den norske tekstforslaget inneholdt krav om stopp i voldsbruken og at partene satte seg til forhandlingsbordet umiddelbart.

Etter det Bergens Tidende forstår ble dette tatt inn etter meldingene fra Jerusalem om at Israels statsminister Ariel Sharon hadde uttalt at han var villig til forhandlinger mens kampene fortsatt pågår. Denne uttalelsen kom etter at USAs president George W. Bush bestemte seg for at det ikke lenger er mulig for USA å være tilskuer til det som skjer i Midtøsten, og sendte sin spesielle Midtøsten-representant Anthony Zinni tilbake til Midtøsten.

Blodigste dagen

Fredag var den blodigste dagen i konflikten mellom israelere og palestinere siden 1987.

Israelske styrker drepte minst 40 mennesker etter at en palestinsk selvmordsbomber hadde tatt livet av fem israelere.

Bare til nå i mars er 120 palestinere døde, mens tapstallet på israelsk side er ca. 40. Nærmest fra dag til dag har det i årets første måneder vært en merkbar opptrapping av voldsbruken.

Israels statsminister Ariel Sharon er for øvrig i ferd med å miste støtte. Sharon ble for et drøyt år siden valgt på løfter om fred og sikkerhet. En meningsmåling som lørdag ble offentliggjort i avisen Yedioth Ahronoth viser at 53 prosent av israelerne ikke lenger har tillit til Sharon. Mer enn 70 prosent av israelerne sier at Sharon-regjeringen ikke har levd opp til forventningene.