Utenriksdepartementet vil ikke si noe om hva trusselen går ut på.

– Det er iverksatt sikkerhetstiltak ved ambassaden i Kabul, men jeg kan ikke si noe om hva disse går ut på eller gjennom hvilke kanaler trusselen ble framsatt, sier kommunikasjonsrådgiver Kristin Melsom i UD.

Melsom sier at Utenriksdepartementet har kontakt med alle det er naturlig å ha kontakt med i en slik situasjon, innbefattet afghanske myndigheter og ISAF-styrken.

– Jeg kan av forståelige grunner ikke gå nærmere inn på hvem vi har kontakt med, men vi har kontakt med alle nordmenn i Kabul, sier hun.

Ikke krisestab

Melsom kan ikke forskuttere hva som vil skje mandag og i dagene som kommer, og sier det er for tidlig å si noe om når ambassaden blir åpnet igjen.

Hun kan heller ikke kommentere hvor de norske diplomatene og andre ansatte nå befinner seg.

– Her må vi sette liv og helse først, sier kommunikasjonsrådgiveren.

Saken er tatt hånd om i UD i løpet av helgen, men krisestaben er ikke innkalt.

– Vi har en turnusordning, og flere personer har arbeidet med denne saken, men det er ingen formell krisestab som sitter i kriserommet her i UD. Vi fortsetter å følge situasjonen nøye, og vurderer den kontinuerlig. Vi tar dette alvorlig, og jobber med å verifisere trusselen. Derfor har vi satt i gang sikkerhetstiltak, sier Melsom.

Truet før

Trusselen ble kjent da ambassadens militærrådgiver søndag sendte ut en e-post til alle nordmenn i Afghanistan om at ambassaden er stengt inntil videre på grunn av «informasjon om en mulig trussel», skriver Dagbladet.no.

Det er ikke første gangen ambassaden i Kabul har mottatt trusler. Sist gang var 22. januar, men da valgte ambassaden å ikke stenge.

Norges ambassade ble også nevnt spesielt i en terrortrussel som kom i forkant av terrorangrepet mot Hotel Serena 14. januar, der seks personer ble drept, inkludert Dagbladet-journalisten Carsten Thomassen. I denne trusselen nevnes den norske ambassaden sammen med tre-fire andre ambassader, tre hoteller og et par afghanske institusjoner i Kabul, skriver dagbladet.no.

Kristin Melsom vil overfor NTB ikke redegjøre for hvorfor søndagens trussel er blitt vurdert som mer alvorlig enn de tidligere truslene.

– Jeg vil ikke gå inn på de truslene som er mottatt tidligere, men vi tar i hvert fall situasjonen alvorlig nå, og har satt i gang de tiltak vi mener er nødvendige, sier hun.