Mestad mener det saklig og juridisk sett er «helt utrolig» at EU-kommisjonen foreslår beskyttelsestiltak i denne saken.

— Verdens handelsorganisasjon (WTO) har meget strenge regler for såkalte safeguardtiltak. Jeg tviler sterkt på om EU oppfyller kriteriene i denne saken. Men selvsagt kan EU ramme Norge likevel, fordi det tar noe tid å få behandlet en klage i WTO, sier Ola Mestad til Bergens Tidende.

Da USA med en liknende begrunnelse innførte safeguardtiltak for egen stålindustri mot import fra andre land i 2002, klaget blant andre EU og Norge saken inn for WTO. I WTOs dom et drøyt år senere fikk USA på pukkelen punkt for punkt.

— Etter WTO-reglene må EU ikke bare godtgjøre at importøkningen fra Norge har vært betydelig, den må også ha skjedd uventet og ha påført EUs egen industri klar skade. WTOs ankeorgan har slått fast at det i tillegg må godtgjøres at det er direkte sammenheng mellom merimporten av laks til EU og krisen i skotsk laksenæring, sier Mestad.

— Mye tyder på at krisen i skotsk oppdrettsnæring snarere handler om dårlig drift og manglende evne til omstilling, legger han til.

Førsteamanuensen mener derfor at Norge har en god sak å fremme overfor WTO, hvis nå den midlertidige vernetollen innføres.

— Jeg tror at Norge vil vinne saken. EU vil antakelig gi seg allerede etter en avgjørelse i WTO-panelet, det vil si i første instans. Men det kan ta nesten et år før denne første avgjørelsen foreligger, og innen den tid kan EU ha skadet markedssituasjonen for norske lakseeksportører betydelig, sier Ola Mestad.