Foreløpig har USA ikke bedt om annet enn humanitær bistand.

Utenriksminister Thorbjørn Jagland understreker at Norge som NATO-medlem er forpliktet til å stille med styrker dersom USA ber alliansen om hjelp, vel å merke etter å ha konkludert med at en fremmed stat står bak angrepene.

Denne forpliktelsen er nedfelt i traktatens artikkel 5, der det heter at et angrep på ett medlem er det samme som et angrep mot alle.

— Men vi er altså ikke der ennå. Amerikanske myndigheter vet ikke om det er en stat, en gruppering eller en intern organisasjon som utførte terroren. Først må det klarlegges, og deretter vil det eventuelt komme en forespørsel til NATO. Men det er jo slett ikke sikkert at USA ønsker militær hjelp fra andre land, sier Jagland.

Norge har foreløpig tilbudt USA humanitær bistand, åstedsgranskere med hunder og krisepsykiatere. Amerikanske myndigheter henvendte seg til Utenriksdepartementet onsdag for å høre om Norge kunne hjelpe, men har ennå ikke svart på det norske tilbudet.

Jagland skal torsdag formiddag orientere den utvidede utenrikskomiteen om regjeringens trusselvurdering og de beredskapsplaner som er satt i verk. Han vil også redegjøre for de betingelsene som er knyttet til bruk av norske styrker.

SOLDATHJELP: Utenriksminister Thorbjørn Jagland lover norsk militær bistand dersom USA har behov for det