Som stor sjøfartsnasjon har Norge lenge ønsket seg en sentral plass i European Maritime Safety Agency (EMSA), organet som skal koordinere EUs arbeid for sikkerhet til sjøs. Og nå ser det ut til å gå i orden.

Fredag vedtok Coreper, et organ bestående av EU-landenes faste ambassadører i Brussel, å åpne for at Norge og Island kan slippe til blant annet som observatører i EMSAs styremøter. Det som nå gjenstår er forhandlinger mellom EU og Norge om hvordan samarbeidet skal skje i detalj.

Men det har vært skjær i sjøen hele veien. Særlig Kommisjonen har vært lei av at ikke-medlemmet Norge stadig maser om å få bli med i alle mulige organer. Medlemslandene har på sin side ment at Norge har vært altfor treg med å komme på banen i beslutningsprosessen. Først i det siste har Norge lagt press bak kravene om en sentral plass.

Bergens Tidende er videre kjent med at EU-Kommisjonen nå er litt irritert over at medlemslandene ga etter for Norges ønsker.

Kommisjonen så ikke på samarbeidet om sjøsikkerhet som EØS-relevant, og ville nøye seg med å gi Norge status som tredjeland. Det ville ha gitt svært liten innflytelse.

Statssekretær Oluf Ulseth i Nærings— og handelsdepartementet sier seg tilfreds med utviklingen.

— Selv om det må gås noen runder til, er vi også sikret mulighetene til å være tett på beslutningsprosessene når EMSA er opprettet, sier Ulseth til Bergens Tidende.

Hvorvidt EMSA primært blir et teknisk organ som skal samordne sikkerhetsstandarder og liknende, eller om det også vil fremme forslag til nye lover og regler, er foreløpig uvisst.