Tiltredelse til den såkalte Dublin-konvensjonen er en del av Norges inntreden i Schengen-samarbeidet.

Avtalen ble undertegnet i Brussel fredag av Norges EU-ambassadør Einar Bull, etter at forhandlingene ble avsluttet i november.

Dublin-konvensjonen gir regler for hvilket land innenfor Schengen-samarbeidet som har ansvaret for behandling av asylsøknader.

Avtalen innebærer blant annet at norske myndigheter får bedre tid på seg i vurderingen av om en asylsøker skal sendes tilbake til såkalt første asylland. Denne tidsfristen utvides fra noen uker til seks måneder.NTB