På et møte i EØS-komiteen i Brussel fredag fikk Norges EU-ambassadør Oda Helen Sletnes beskjed om at EU ikke kan være med på å fatte vedtak om innlemmelse av nye EU-rettsakter i EØS-avtalen.

Det betyr at alle nye lover og regler som Norge fortløpende vedtar for å få delta i EUs indre marked og i en rekke samarbeidsprogrammer, nå blir satt på hold.

Grunnen er at EU og EØS-/EFTA-landene Norge, Island og Lichtenstein ennå ikke er ferdig med å reforhandle EØS-avtalen i forbindelse med at Bulgaria og Romania ble EU-medlemmer ved årsskiftet. Når Bulgaria og Romania gikk inn i EU, måtte nemlig også EØS-avtalen utvides til å omfatte de to landene. Men forhandlingene fortsetter på overtid, og ved å blokkere vedtak i EØS-komiteen, øker EU nå presset på Norge.

– Ytterligere press

– Det får ingen direkte konsekvenser nå, men det legger selvfølgelig et ytterligere press på forhandlingspartene for å komme til en løsning så snart som mulig, sa Sletnes til norske journalister i Brussel fredag.

På norsk side har man i to uker visst at EU-kommisjonen ville sette ned foten i fredagens møte i Brussel. Ambassadør Sletnes avviser likevel at de har forsøkt å holde EUs tiltak hemmelig, på tross av nærmest daglige spørsmål om EØS-forhandlingene fra NTB og andre medier.

– Vi har en ambisjon om åpenhet, men vi forhandler ikke gjennom pressen, fastslo Sletnes, som la til at «vi hadde som mål å bli ferdig før fredagens møte» (i EØS-komiteen).

Hun forsøkte også å avfeie betydningen av EU-kommisjonens tiltak ved å si at «man innlemmer ikke nye rettsakter i EØS-avtalen hver dag».

Penger og fisk

Mye av det tekniske arbeidet knyttet til EØS-forhandlingene er fullført, men partene er fortsatt uenige om penger og fisk.

– Nivået og formen på vårt pengebidrag, er et viktig forhandlingstema. Det samme er hvilket tilbud vi kan få fra Kommisjonen når det gjelder markedsadgang for sjømat, sa Sletnes.

Ifølge ambassadøren er det kontakt mellom forhandlingspartene nesten hver dag, enten i Brussel, Oslo eller i EU-landenes hovedsteder.

Neste møte i EØS-komiteen er berammet til 16. mars. Norges EU-ambassadør vil ikke love at forhandlingene er fullført innen den tid, men sier kun at målet er å bli ferdig så raskt som mulig.