ATLE ANDERSSON

Irland hevder en fabrikk på Sellafield som produserer plutoniumsholdig brensel til kjernekraftreaktorer forurenser Irskesjøen og øker risikoen for atomulykker og for at terrorister skal få hånd om plutonium. Videre anklages Storbritannia for ikke å informere sin aller nærmeste nabo om de miljømessige effektene av den omstridte brenselsfabrikken på Sellafield-anlegget. I sum mener irene at Storbritannia bryter en rekke av bestemmelsene i FNs internasjonale havrettskonvensjon

— Skal ikke få dø i synden

Saken er brakt inn for Det internasjonale havrettstribunalet og rettssaken ble innledet tirsdag og er ventet å vare tre uker. Miljøvernminister Børge Brende har gjentatte ganger uttalt at Norge vurderer å følge irenes eksempel. Men i motsetning til Irland, som baserer sin sak på åpningen av fabrikken som produserer det omstridte, plutoniumsholdige Mox-brenselet, er den norske kampen knyttet til stans i utslippene av det radioaktive stoffet technetium-99.

Hittil har Brende og regjeringen nøyd seg med å rasle med sabelen og holde trusselen om rettssak som et ris bak speilet. Men tonen er blitt betraktelig skarpere den siste tiden. For snart fire uker siden bestemte Bondevik-regjeringen å sende en diplomatisk note til Storbritannia som en protest mot den manglende viljen til å iverksette midlertidig stans i de radioaktive utslippene.

— Storbritannia skal ikke få dø i synden, uttalte miljøvernminister Brende nylig. Han varslet også at regjeringen vurderer å opprette et eget kampanjebudsjett mot Sellafield på neste års statsbudsjett.

Rabaldermøte

Sellafield-krangelen er ventet å bli en av de heteste sakene når miljøvernministrene fra alle de europeiske kystnasjonene om to uker møtes i Bremen. Her skal de drøfte tilstanden i nordøst-Atlanteren i lys av den såkalte OSPAR-konvensjonen om beskyttelse av havmiljøet i nordøst-Atlanteren. Brende har tidligere sagt til BT at Bremen-møtet blir et bikkjeslagsmål mot Storbritannia om de radioaktive utslippene.

Miljøstiftelsen Bellona vurderer også økonomisk søksmål mot eieren av Sellafield-anlegget, statseide British Nuclear Fuels Ltd (BNFL). Ifølge Bellona kan de radioaktive utslippene fra Sellafield blant annet hindre utvikling av nye norske havbruksnæringer, innen tang- og hummereksport.

Greenpeace kaller det irske søksmålet for en milepæl i små lands kamp for å bringe mektige atommakter til ansvar under internasjonal lov.