Mutharika er kjent for sin innsats mot korrupsjon i det fattige landet, som er ett av Norges fem hovedsamarbeidsland i Afrika. Landets opposisjon, som har flertall i nasjonalforsamlingen, anklager ham nå for å ha brutt grunnloven og for å ha misbrukt sin stilling.

I en erklæring fra Norge, Storbritannia, EU, USA og Tyskland heter det at en eventuelt ny regjering ikke bør regne med støtte i verdenssamfunnet.

– Budskapet fra oss er klart. Giverlandene vil ikke gi bistand under slike omstendigheter. Prosessen med å bygge opp tillit er lang, sier en vestlig diplomat til nyhetsbyrået Reuters.

Det er svært sjelden at utenlandske regjeringer blander seg inn i politikken i afrikanske land. Spesielt oppsiktsvekkende er det at også Sør-Afrika velger å gå åpent ut mot et land i det sørlige Afrika.