Når Norge holder sitt innlegg i FNs sikkerhetsråd, vil budskapet være at FNs våpeninspektører må få mer tid, og at å signalisere et veto før resolusjonen blir lagt fram, vil være det samme som å være å gi opp arbeidet med å få til en felles resolusjon. Det norske synet vil komme fram i et innlegg i et åpent møte i FNs sikkerhetsråd. Her skal alle FNs 191 medlemsland få anledning til å gi sitt syn til kjenne.

Den danske regjeringen sier på sin side at den støtter resolusjonsforslaget som åpner for krig.

Håper på samling

Norge står fast på FN-sporet som har vært regjeringen rettesnor hele tiden.

Utenriksminister Jan Petersen (H) sier at han fortsatt håper at britene og amerikanerne på den ene siden og tyskerne og russerne og franskmennene på den andre siden, kan være så fleksible og samarbeidsvillige at Sikkerhetsrådet greier å samle seg.

Utenriksministeren mener likevel at FNs tålmodighet må ha en grense, og at det bør settes en tidsfrist for hvor lenge inspeksjonene kan vare.

Svensk forståelse

I et intervju med Sveriges Radio sier den svenske utenriksministeren Anna Lindh at hun forstår Frankrikes og Russland holdning.

— Jeg hadde resonnert likedan hvis Sverige satt i Sikkerhetsrådet og hatt mulighet til å stemme, sier hun.

Lindh tviler på at USA og Storbritannia vil klare å samle de nødvendige ni av 15 stemmer for å få godkjent en resolusjon som åpner for krig mot Irak. Russland og Frankrike har under alle omstendigheter gjort det klart at de vil blokkere et vedtak med vetoretten.

Dansk ja

Danmarks statsminister Anders Fogh Rasmussen støtter på sin side det amerikanske forslaget om å gi Irak en kort frist til 17. mars.

— Tiden er kommet da Irak må leve opp til sine internasjonale forpliktelser, sa Fogh Rasmussen tirsdag.

Respekten for FN blir undergravd hvis ikke Sikkerhetsrådet vedtar resolusjonen som USA har lagt fram sammen med Storbritannia og Spania, sa den danske statsministeren.

(NTB)

IMOT VETO: Utenriksminister Jan Petersen vil ikke støtte Frankrikes veto mot det amerikanske resolusjonsforslaget. Her er Petersen i Sikkerhetsrådet i fjor.
FOTO: SCANPIX