— Kofi Annan har ledet FN på en utmerket måte i over fire år, og vi ønsker at han skal fortsette å lede den omstillingsprosessen verdensorganisasjonen er midt oppe i, sier Jagland.

Utenriksministeren mener at FN har styrket sin innsats for økonomisk og sosial utvikling, samt for internasjonal fred og sikkerhet under Kofi Annans ledelse. Jagland berømmer Annan særlig for hans lyttende og samarbeidsorienterte lederstil.

FNs generalsekretær Kofi Annan sier han ønsker seg nye fem år som verdens ledende diplomat, og stiller fjerne til gjenvalg på FN-stillingen.

— Dersom medlemsstatene bestemmer seg for å tilby meg en ny runde som generalsekretær vil det være meg en stor ære å akseptere det, sa Annan i forbindelse med en pressekonferanse torsdag.

Ghaneseren Kofi Annan fyller 63 år i april, og har fullført sin første femårsperiode som FNs generalsekretær 31. desember i år.

FNs generalsekretær velges av Generalforsamlingen etter anbefaling fra Sikkerhetsrådet. Kofi Annan tiltrådte som FNs generalsekretær i 1997. Nytt valg av generalsekretær vil finne sted høsten 2001.

NTB