Det er konsekvensen av at NATOs atlantiske råd har godkjent at terrorangrepene 11. september var et angrep på hele alliansen.

Statsminister Jens Stoltenberg, utenriksminister Thorbjørn Jagland og forsvarsminister Bjørn Tore Godal redegjorde for Norges rolle på en pressekonferanse torsdag. De hadde tidligere orientert de parlamentariske lederne, som stilte seg bak regjeringen, med et lite unntak for SV som hadde særmerknader. Partiet ønsker ikke at Norge skal gi USA en blankofullmakt så lenge man ikke vet hva slags aksjoner som planlegges.

Bra så langt

Forsvarsminister Godal tok tak i spørsmålet om blankofullmakt på pressekonferansen.

— Det er gitt en prinsipperklæring om å stille opp og yte assistanse. Foreløpig i støttefunksjoner.

— Det ville være rart om man ikke begikk feil i løpet av en kampanje som er påregnet å vare i flere år, men det ville være utidig av Norge å vifte med en moralsk pekefinger når USA nettopp har gjort det vi har anbefalt: søkt en bred politisk allianse og brukt tid til grundige forberedelser.

— Vi ser ingen tegn til noen triggerhappy-aksjoner, sa Godal.

Brussel

I Brussel sto NATOs generalsekretær Lord Robertson frem på de andre medlemslandenes vegne og lovte USA full støtte:

USAs har bedt om beskyttelse av amerikanske og allierte anlegg i Europa, utnyttelse av flere NATO-lands krigsskip i Middelhavet, bruk av NATOs 17 AWACS overvåkingsfly, overflyvingsrettigheter i alle NATO-land, bruk av havner og flyplasser og utveksling av etterretningsinformasjon.

USA ber også sine europeiske allierte være forberedt på å erstatte amerikanske tropper som eventuelt trekkes ut av Balkan.

Storbritannia stiller i en særklasse og har stilt hele sin militære kapasitet til disposisjon for USA. Frankrike har tilbudt bruk av to krigsskip som er stasjonert i Det indiske hav. Tyskland har lovet amerikanerne overflyvingsrettigheter og etterretningsinformasjon. I tillegg har Tyrkia, Ungarn og Spania tilbudt USA flybaser av spesielt stor strategisk betydning.

NATO får en svært begrenset rolle i den planlagte militæraksjonen. Operasjonen skal styres fra USA, ikke fra NATO-hovedkvarteret, som under konflikten i Kosovo. Generalsekretær Robertson forventer ikke at NATO blir direkte involvert i en kollektiv militæraksjon.

— Det er helt opp til USA å handle på egen hånd, eller å gjøre det i samarbeid med en gruppe av land, sa Robertson.

Bidrag

Det er forholdsvis begrensede bidrag det er snakk om for Norges del: fregatten KNM Narvik og minerydderen KNM Hinnøy inngår i NATOs stående styrker. I tillegg kommer norsk mannskap på 17 overvåkingsfly av typen AWACS, som NATO disponerer, og nordmenn som tjenestegjør i NATO-hovedkvarteret.

NATOs stående marinestyrke kan bli flyttet til det østlige Middelhav. Det kan også bli aktuelt å erstatte amerikanske soldater på Balkan.

Ellers stilles norsk luftrom, havner og flyplasser til disposisjon. Det samme gjør norsk etterretning. Dette er hva som skjer når NATO-medlemskapet aktiviseres. Men det er trolig ikke norske flyplasser og havner som vil bli mest brukt av USA:

— Det er neppe mye Norge har som ikke verdens største militærmakt har nok av selv, og det er forholdsvis langt fra Norge til Afghanistan, bemerket Godal tørt.

Humanitær tungvekter

Men på ett område er Norge en tungvekter; det humanitære. Regjeringen bevilger 200 friske millioner til innsats i Afghanistan, i tillegg til de 106 som allerede er øremerket. Det plasserer Norge i samme kategori som Storbritannia og Tyskland. 50 millioner tas fra Utenriksdepartementet, 150 fra ymseposten på statsbudsjettet.

— Denne regjeringen har vært så dyktig at det er rikelig igjen på denne posten, bemerket Stoltenberg.