NATO har gitt Norge et spesielt ansvar for å ivareta noen av Islands militære interesser etter at USA har lagt ned sin flybase på Keflavik, skriver Aftenposten. Til helgen starter øvelsen som omfatter forflytning av materiell fra Norge til Island, forsvar av luftrommet og håndtering av eventuelle terrorangrep. Det vil også bli øvet på sjøredning.

– Øvelsen er et konkret uttrykk for det økte militære samarbeidet mellom Norge og Island, sier statssekretær Espen Barth Eide i Forsvarsdepartementet.

Foruten Norge deltar også USA, Latvia og Danmark på øvelsen. Selv deltar Island med egne kystvaktskip.