Dette er blitt klart etter intens møtevirksomhet i regjeringen og i utenrikskomiteens fraksjoner på Stortinget de siste dagene.

Ifølge informerte kilder skal utsettelsen imidlertid holde døren åpen for at ekstra styrker kan sendes på et senere tidspunkt. Dette er foreløpig ikke bekreftet.

I stedet for å sende militært personell skal Norge tilby opplæring og trening av afghanske militære og politi, og for øvrig bidra med mer sivil hjelp.

Regjeringens begrunnelse for beslutningen er at det sivile samfunn i Afghanistan er best tjent med sivil hjelp og ikke militær innsats.

NATO vil fortsatt presse Norge til å bidra med mer i Afghanistan, sier alliansens talsmann James Appathurai til NTB etter at regjeringen har sagt nei til å sende spesialstyrker.

Appathurai sier at Norge på eget grunnlag selvsagt må bestemme hvor norske styrker skal utplasseres, men han gjør det klart at NATO vil fortsette å presse Norge til å bidra med mer i det krigsherjede landet.

– Presset vil alltid være der, sier Appathurai.

Samtidig legger han til at Norge allerede har gitt og fremdeles gir et stort bidrag til ISAF-operasjonen i Afghanistan.