Norge har hoppet fra 17. plass til delt 7. plass på den halvårige resultatlisten over de 18 EØS-landenes innføring av reglene for EUs indre marked i nasjonalt lovverk.

Listen er utarbeidet av EØS-kontrollorganet ESA, som i det siste til stadighet har havnet i konflikter med Norge om eierskapsbegrensninger, lakseoppdrett og annen nasjonal politikk som kan stride med EØS-avtalen.

Mandag kom imidlertid ESAs avtroppende norske president Knut Almestad med sjelden ros til Norge.

-Vi er rimelig fornøyd med utviklingen. De to somlekoppene i EØS, Norge og Island, har forbedret seg markert, sa Almestad.

Han er særlig fornøyd med at de tre EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein for første gang er flinkere enn de 15 EU-landene i gjennomsnitt til å gjennomføre vedtatte EU-direktiver.

Deler æren med Jagland

Flinkest av alle 18 land innen EØS-området er Finland, som følges i tett rekkefølge av Danmark, Sverige, Nederland, Spania, Island og deretter Norge og Italia på delt 7. plass.

Også Utenriksdepartementet er tilfreds med at Norge har karret seg opp fra bunnstriden, som nå utkjempes mellom Frankrike og Hellas.

-Jeg er meget tilfreds med at vi kommer godt ut når det gjelder gjennomføring av våre forpliktelser sammenlignet med våre EØS-partnere, sier utenriksminister Jan Petersen (H).

Petersen er imidlertid romslig nok til å dele æren med sin forgjenger Thorbjørn Jagland, som etter mai-målingen tok initiativ for å få opp tempoet i gjennomføringen av EØS-reglene. Jagland sa rett ut at det var trege norske byråkrater som hadde skylden for at Norge havnet på bunnen.

Mer katolsk enn paven?

Oversikt fra ESA viser at kontrollorganet pr. 1 . august har 59 konfliktsaker gående med Norge. 35 av disse er av mer alvorlige politisk karakter.

Gjennomsnittet for konfliktsaker mellom EU-kommisjonen og EU-landene er imidlertid høyere: 100 saker. EU-kommisjonen har samme kontrollfunksjon som ESA innenfor EU-området.

-Disse tallene viser at ESA ikke er mer religiøse enn visse andre, sier ESA-president Knut Almestad, med henvisning til kritikken fra enkelte norske politikere om at ESA er strengere med Norge enn EU-kommisjonen er med EUs medlemsland.

(NTB)