Det var Bergens Tidende som tidligere i sommer fortalte at iran-fyllingsdølens Ata Hassanpours fetter Adnan Hassanpour og Abdolvahed Boutimar var dømt til døden for kirtisk omtale av Iran-regimet.

Nå oppfordre utenriksministeren iranske myndigheter til å respektere sin egen straffelovgivning.

Det fremgår av en pressemelding UD har lagt ut på sine egne sider i dag.

— Det er svært bekymringsfullt at journalister dømmes til døden for å utvirke sitt yrke. Norge har i dag derfor gitt sin tilslutning til en erklæring fra EU hvor vi protesterer mot dødsdommene og oppfordrer iranske myndigheter til å stanse de planlagte henrettelsene, sier statssekretær Liv Monica Stubholt.

Stubholt påpeker at Iran har gitt sin tilslutning til FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

— Etter vår oppfatning står dommene mot de to kurdiske journalistene i motstrid til internasjonale menneskerettigheter som skal beskytte ytringsfriheten, sier Stubholt.

Norge slutter seg dermed til en erklæring fra EU, som uttrykker dyp bekymring over den planlagte henrettelsen av de to kurdiske journalistene Adnan Hassanpour og Abdolvahed Boutimar.

— I erklæringen beklager EU og Norge den økende undertrykkingen av grupper i Iran som benytter seg av sin rett til å uttrykke sine meninger. Dette gjelder spesielt overfor kurdiske og arabiske minoritetsgrupper, sier Stubholt.

— Dette er alvorlig også fordi det føyer seg inn i en rekke tilfeller der vi mener det er begått alvorlige overgrep mot grunnleggende menneskerettigheter, som for eksempel steiningen av Jafar Kiani og dommen på pisking av kvinnelige demonstranter, påpeker statssekretær Stubholt i pressemeldingen.