De siste formalitetene ventes å bli ryddet av veien torsdag, og fra månedsskiftet mars-april vil rundt 75 mann fra Luftforsvaret bli stasjonert ved flyplassen i den kirgisisk byen, opplyser assisterende pressetalsmann i Forsvarets overkommando, Dag Aamoth.

Det norske transportflyet skal inngå i en gruppe allierte Hercules-fly som skal operere i og utenfor Afghanistan under amerikansk kommando.

De siste formalitetene i avtaleverket med Kirgisistan ventes å være klare torsdag, sier Aamoth til NTB.

75 mann

Den norske NCC-avdelingen (nasjonalt ledelseselement) på 21 mann ventes å være på plass i Manas allerede i midten av mars. Selve C-130-enheten på 54 mann kan være på plass rett over påske.

Denne avdelingen vil bestå av teknisk personell og mannskaper for vakthold og sikring.

Norske Hercules-fly har tidligere gjort en rekke turer til regionen, blant annet med forsyninger til det norske personellet som tjenestegjør i den internasjonale fredsstyrken ISAF og operasjon "Enduring Freedom" som pågår under amerikansk kommando.

Hercules-flyet som nå blir stasjonert i Manas, skal delta i operasjon "Enduring Freedom" sammen med militære transportfly fra en rekke andre land.

Kommandosoldater

Fra før er det rundt 70 norske soldater i Afghanistan. I tillegg kommer et ukjent antall kommandosoldater som er engasjert i kamphandlinger øst i landet. Spesialsoldatene er dels marinejegere fra Ramsund orlogsstasjon ved Harstad og dels soldater fra Hærens jegerkommando på Rena.

Rundt 15 eksplosivryddere og en transportkontrollenhet på 10 soldater inngår i den internasjonale sikkerhets— og stabiliseringsstyrken ISAF i Kabul. Styrken er under britisk kommando ut mars.

Vel 15 norske mineryddere inngår fra før i den amerikanskledete operasjonen "Enduring freedom". De var tidligere utplassert ved flyplassen i Kandahar, nå tjenestegjør de på Bagram flyplass 60 kilometer nord for Kabul.

I tillegg har Norge et såkalt ledelseselement, som ivaretar interessene til de norske soldatene som tjenestegjør både i ISAF og i "Enduring Freedom". Den norske sjefen for denne avdelingen har en liten stab og et støtteelement på rundt 25 soldater som tar seg av forsyninger og vedlikehold. Disse holder til i Kandahar.

(NTB)