Det var en kraftig bekymret ambassadør Benson Whitney som sommeren 2007 alarmerte National Security Counsil og Joint Staff i Washington. Norge hadde plutselig satt seg på bakbena i forbindelse med et planlagt våpenkjøp til en verdi av 65 millioner dollar (380 millioner norske kroner).

Opprinnelig skulle 450 stykker av panservernvåpenet Javelin leveres i august 2006. En foreløpig avtale lå ferdig underskrevet. Men da nordmennene ble oppmerksomme på et potensielt rustproblem stoppet salget opp. Det viser Wikileak-dokumenter Aftenposten har fått tilgang til.

«Leveringen er utsatt og Norge er nå uvillige til å kjøpe Javelin–våpnene grunnet potensielle rustproblemer i rakettenes styringssystem,» varsler Whitney, og skriver at:

«Norge har protestert heftig på situasjonen, senest i et brev fra sjefen for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) til direktøren for the Norwegian Defence Security Cooperation Agency.»

Uoverstigelig problem

Det går frem av dokumentet at Norge avviser en løsning der de får en garanti for at varer med feil vil bli erstattet. Å skulle sende raketter som er forsøkt avfyrt, men som ikke har virket, til nødvendige undersøkelser i USA, byr på uoverstigelige sikkerhetsproblemer, hevdes det fra norsk side. Norge påpeker at problemet kan gjelde 270 av de totalt 450 våpnene, og at disse må erstattes med varer der rustproblemet ikke gjør seg gjeldende.

Norge truer ifølge dokumentene med å velge et annet våpensystem, og minner om at det var med liten margin valget falt på Javelin.

Ambassadør Whitney setter den norske protesten i sammenheng med flere planlagte kjøp Norge i 2007 er i ferd med å gjøre av amerikansk militært materiell. Som våpenutstyr til marinens fregatter, under bygging i Spania, og Norges den gang uavklarte valg av nytt kampfly til Luftforsvaret.

USAs troverdighet på spill

«En serie uavklarte militære salg kan gjøre at det vil bli stilt spørsmål ved USAs troverdighet som en leverandør til å stole på. Dette kan påvirke Norges kjøp av JSF (kampflyet som i dag går under betegnelsen F35, red.anm.) så vel som det langsiktige forsvarssamarbeidet,» skriver Whitney.

Han påpeker at «den antiamerikanske lobbyen» er aktiv, og at misnøye med Javelin-saken kan ødelegge mulighetene for JSF.

Forsvaret bekrefter

Brigader Asle Johan Kjelsberg er sjef for landstridssystemene i FLO. Han bekrefter at det oppsto en diskusjon om Javelin.

— Vi var avhengig av å kjøpe materiell som ville tåle å bli lagret over flere år. At våpnene ville virke i hele levetiden vi så for oss. Derfor måtte vi ha en bedre kvalitet enn den vi så at var et faktum i den fortløpende, amerikanske produksjonen, sier Kjelsberg.

— Vi måtte bruke de pressmidlene vi hadde til rådighet for å få til de leveransene vi ønsket. Og problemene ble løst før våpnene ble levert. Vi fikk våpen fra en annen serie av produksjonen, sier han.

- Til en høyere pris?

— Det ble ingen prisforskjell. Vi fikk den kvaliteten vi ønsket, sier Kjelsberg.

Han sier at Javelin nå er på full fart inn i Forsvaret, der det skal være et viktig våpen for Hæren. Enkelte avdelinger i Forsvaret har allerede tatt det i bruk.