— Utvidelsen av det indre marked vil bety at Norge får tilgang til et mye større marked. Det er også et dynamisk marked i vekst. Det vil bety bingo for Norge. Da er det helt naturlig at også dere deler byrdene ved utvidelsen, sier den svenske næringsministeren Leif Pagrotsky til NTB.

Han var i Brussel torsdag.

Det han sikter til er EU-kommisjonens forslag om at Norge skal betale milliardbeløp til EUs strukturfond for sosial og økonomisk utjevning i et utvidet EU.

EU arbeider nå med å klargjøre sin posisjon før forhandlingene om utvidelsen av EØS-området. Utvidelsen av EØS og EU skal etter planen skje parallelt i 2004.

Norge betaler i dag 170 millioner kroner i "EØS-kontigent". Pagrotsky mener Norge slipper veldig billig unna.

— Mens Norge betaler ca. 200 millioner i året, betaler Sverige brutto rundt 20 milliarder kroner. Det er en viss forskjell, bemerker Pagrotsky.

Norgeskritiker

Den svenske næringsministeren varsler også harde tak for Norge når landbruksforhandlingene med EU nå går inn i sluttfasen.

Sverige er et av de mest offensive EU-landene i landbruksforhandlingene med Norge, særlig når det gjelder bearbeidede landbruksprodukter som syltetøy og barnemat. Her har Sverige store eksportinteresser i Norge, og Pagrotsky kan ikke love å skjerme grannelandet i vest.

— Vi er selvsagt naboer og gode venner, men Sverige må ta hensyn til egne interesser i disse forhandlingene, sier Pagrotsky.

Han har gjort seg kjent som en tøff kritiker av Norges grensevern, og stiller seg fullstendig hoderystende til at Norge eksempelvis krever 130 kroner i toll per kilo svenske kjøttboller.

— Norge vil bare liberalisere områder av landbruket hvor landet selv har fordeler av det.

At Europas rikeste land støtter sitt eget landbruk på omverdenens bekostning har jeg ingen forståelse for, sier Pagrotsky.

Han mener omstillingen i norsk landbruk er gått så langsomt at Norge rett og slett ikke er modent for EU-medlemskap - om det norske folket mot formodning skulle ønske det.

— Et land som ikke klarer å åpne grensene for barnemat og ferdigpizza fra Sverige, kan jeg vanskelig forstå kan klare å håndtere et fullt EU-medlemskap, sier Pagrotsky.

Tyttebærpolitikk

Pagrotskys forgjenger som næringsminister, Bjørn Rosengren, kalte Norge "den siste sovjetstat".

Han vrir seg når han får spørsmålet om han er enig med Rosengren.

— Jeg vet ikke nok om Sovjets tyttebærpolitikk til å svare på spørsmålet, smiler han.