LARS M. HJORTHOL, NTB

De har over 4 milliarder sterke norske kroner til å handle klimakvoter for, slik at Norge innfrir sine Kyoto-forpliktelser.

Spore opp prosjekter

Reisen er ledd i en langt mer aktiv strategi for å spore opp klimaprosjekter i utviklingsland, såkalte CDM-prosjekter. Samtlige norske utenriksstasjoner i utviklingsland har nå fått instruks om å bistå Finansdepartementet i å finne frem til aktuelle CDM-prosjekter, og å flagge Norges interesse av å kjøpe klimakvoter i alle aktuelle fora.

_Les mer:

Uvisst om kraftprosjekt blir godkjent_

Både Kina, Mongolia, Vietnam, Bhutan og Bangladesh står på reiseruten denne gang, forteller avdelingsdirektør Sigurd Klakeg i Finansdepartementet. Tidligere har de besøkt fire land i Afrika, og tre land i Latin-Amerika: Nicaragua, Colombia og Brasil.

— Det dreier seg også om å drive litt misjonsvirksomhet. Vi ønsker å gå tidlig inn i land som har få eller ingen klimaprosjekter, for å bidra til å utvikle markedet, sier Klakeg til NTB.

Klimakvoter

Regjeringen har lovet å overoppfylle Kyotoavtalen med 10 prosent, det meste ved kjøp av klimakvoter i utlandet. På statsbudsjettet er det satt av 4,1 milliarder kroner til kvotekjøp i år.

Kyotoavtalen åpner for at industriland kan innfri deler av sine utslippsforpliktelser gjennom å finansiere klimatiltak i utviklingsland, gjennom Den grønne utviklingsmekanismen, CDM.

Det er denne typen prosjekter Klakeg og hans medarbeidere er på jakt etter. De har allerede prosjektforslag fra rundt 20 land liggende på bordet. Siden det dreier seg om et sensitivt marked, vil Klakeg foreløpig ikke gi konkrete opplysninger om land og prosjekter.

— De store landene, som Kina og India, står selvsagt for en stor andel, men også andre, mindre kjente land i CDM-sammenheng er representert.

— Vi ser en god spredning, både geografisk og på type prosjekter. Både Asia, Latin-Amerika og Afrika er representert, med prosjekter for alt fra vannkraft til skogplanting. De færreste har rukket å få FN-godkjenning.

Innkjøpsrunder

Finansdepartementet kjøper kvoter gjennom innkjøpsrunder. Fristen for å levere tilbud i den første runden gikk ut 31. mars. Klakeg vil ikke si noe i dag om responsen på denne runden. Det legges opp til ytterligere fire slike runder i løpet av året.

Dagens pris på CDM-kvoter er 16 euro, snaut 130 kroner. For fire milliarder kroner får man dermed over 30 millioner tonn CO2.

— Vi skal kjøpe 30 til 35 millioner tonn CO2 for levering i perioden 2008 - 2012. Jeg begynner å se lyst på at vi skal klare å dekke dette gjennom gode prosjekter til en akseptabel pris, sier Klakeg.

Det er et klart vilkår at prosjektene blir godkjent av FNs CDM-organer. Flere av de første CDM-prosjektene er blitt kritisert for å selge «varm luft»; for å mangle påviselig klimaeffekt.

— Vi følger FN-sporet, og legger til grunn at det fungerer, sier Klakeg. Han vedgår at det er gjort mange feilsteg i startfasen.

— Staten er kommet inn i markedet etter at FN-systemet for godkjenning må ha lagt bak seg de verste barnesykdommene. Vi har grunn til å tro at systemet nå fungerer tilfredsstillende, sier Klakeg.

Hva synes du om saken? Si din mening her.

Oded Balilty