Under et møtet i kontaktgruppen i New York torsdag ble det vedtatt at Norge overtar formannskapet fram til neste møte, som skal holdes i januar.

Arbeidet dreier seg blant annet om muligheten for å opprette en egen domstol som kan straffeforfølge piratene, opplyser Carl P. Salicath, spesialråd i Utenriksdepartementet. Landene i gruppen er imidlertid delt i synet på om en slik domstol vil være et godt tiltak mot piratproblemet.

Norge overtar formannskapet i kontaktgruppen etter Japan.