Utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) er sterkt bekymret for sivilbefolkningen på den tett befolkede og isolerte Gazastripen etter Israels inntog med bakkestyrker.

– Dette er en dramatisk opptrapping av konflikten. Norge tar sterkt avstand fra en krigføring som medfører store sivile lidelser, og ber om at troppene trekkes ut umiddelbart, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Støre ser flere likhetstrekk med Israels invasjon i Libanon.

– Først kommer vedvarende bombeangrep for å løse problemet, og så settes bakkestyrker inn når det ikke hjelper. Men det eneste som blir resultatet er mye blod, lidelse og elendighet – og et voksende hat som gjør konflikten enda vanskeligere å løse, sier Støre i et intervju med NRK.

Utenriksministeren har lørdag vært i dialog med både egen regjering og kolleger i andre land om situasjonen. De krever stans i voldshandlingene fra begge parter.

– Hamas må for sin del umiddelbart innstille rakettutskytningene mot Israel. Krigføringen som nå utvikler seg, har ett offer: sivilbefolkningen på begge sider. Det finnes ingen militær løsning på denne konflikten. Sikkerhetsrådet og regionale aktører må samle seg om et entydig krav om stopp i de militære kamphandlingene og et opplegg for en varig fredsløsning.