– Iran må stanse henrettelser av mindreårige, krever statssekretær Elisabeth Walaas i en pressemelding fra Utenriksdepartementet tirsdag ettermiddag.

Soghra Najafpour (31) ble dømt for å ha drept den åtte år gamle sønnen i huset der hun arbeidet som tjenestejente.

Da var hun bare 12 år gammel. Etter å ha sittet 18 år i fengsel krever offerets familie at hun må henges som blodhevn for deres sønns liv. Selv hevder Soghra at det er familiefaren som drepte sin sønn ved et uhell.

Barnekonvensjon

– Henrettelse av personer som var under 18 år da forbrytelsen ble begått strider mot FNs barnekonvensjon og konvensjonen for sivile og politiske rettigheter. Iran har sluttet seg til disse konvensjonene og har dermed forpliktet seg til å ikke gjennomføre slike henrettelser, sier Walaas.

Statssekretær Walaas sier at Iran hevder at de arbeider på en ny lov som skal forhindre at barn under 18 blir henrettet.

– Hvis Iran mener alvor er det nå på høy tid at denne loven blir vedtatt og iverksatt, sier Walaas.

– Norge og andre land har de siste årene protestert mot henrettelser av mindreårige i Iran. Vi har god grunn til å tro at internasjonalt press er en viktig grunn til at antallet henrettelser av mindreårige har gått ned. Vi må derfor fortsette å protestere, sier Walaas.

Iransk aktivist

Den iranske menneskerettsforkjemper og lege, Mahmood Amiry-Moghaddam, hevder at to menn som var mindreårige da de skal ha begått forbrytelser ble henrettet i Teheran i forrige uke.

– Den ene var Hossein Gharabaghloo som ble dømt for et drap han angivelig skal ha begått som 16-åring. Den andre heter Babak Rahimi og var 17 år da han angivelig skulle ha begått et drap, forteller Amiry-Moghaddam,

Gharabaghloo sto på Amnesty International liste over barneforbrytere som venter dødsstraff i Iran.

Amiry-Moghaddam er ansvarlig for websiden til Iran Human Rights, http://iranhr.net, som skriver om henrettelsene av barn.