ATLE ANDERSSON

— Vi utelukker ikke at Norge kan innta en lederrolle på miljøområdet selv om Norge blir stående utenfor EU. Spørsmålet om norsk EU-medlemskap kan heller ikke besvares ut fra miljøpolitikken alene, sier Rasmus Reinvang, EU-rådgiver i miljøorganisasjonen WWF-Norge.

Han mener gårsdagens BT-artikkel om miljøbevegelsen og EU kan gi et misvisende bilde av organisasjonens EU-holdning.

— Vi ser det som lite hensiktsmessig at norske organisasjoners arbeid med miljøspørsmål på EØS- og EU-nivå blir redusert til spørsmålet om et ja eller nei til medlemskap. WWF jobber på et saksbasert grunnlag, sier Reinvang. Han avviser at det finnes flere EU-tilhengere i organisasjonens ledelse. Som BT skrev i går, tar ikke WWF-Norge som organisasjon offisielt standpunkt til medlemskapsspørsmålet.

Leder i Norges Naturvernforbund, Erik Solheim, ønsker å understreke at utfallet av EU-debatten i organisasjonen kan ende med at Naturvernforbundet velger ikke å ta noe standpunkt til medlemskapsspørsmålet.