1,3 millioner skytevåpen finnes rundt om i norske hjem, ett våpen for hver tredje nordmann. Det sentrale våpenregisteret i Norge har oversikt over alle som eier pistoler, revolvere, hagler, rifler og halvautomatiske våpen i landet.

Regelverket i Norge sier at man enten må være jeger eller medlem av skyteklubb for å få kjøpe våpen.

Etter flere episoder der heimevernsvåpen ble brukt til å drepe, ble også reglene for hjemmelagring av slike våpen strammet inn.

Våpenregisteret omfatter imidlertid bare de lovlige våpnene. I tillegg finnes det trolig omkring 400.000 uregistrerte hagler, anslår politioverbetjent Leif Øren i Kripos.

Han har 25 års erfaring som kriminalteknisk skytevåpengransker og har skrevet boken «Skytevåpenidentifisering».

Øren sammenlikner Norge med land som Finland og Sveits, som også har høy andel våpen i forhold til folketallet. USA kommer imidlertid i en klasse for seg, med nær ett våpen pr. amerikaner.

Eksperter utelukker ikke at massedrap som i Jokela kan skje i Norge.

— Jeg tror ikke det er stor sjanse for det, men det er umulig å si at det ikke kan skje, sier Atle Dyregrov, leder ved Senter for krisepsykologi.

Mens såkalte skolemassakrer tidligere var et amerikansk fenomen, spådde Dyregrov for flere år siden at medieoppmerksomheten hendelsene fikk ville føre til lignende saker i Europa.

— Med internasjonaliseringen gjennom mediene og internett, øker sjansene for at dette kan skje i Norge. Samtidig vil en slik hendelse gjøre oss oppmerksomme på ungdommer med problemer, og dermed redusere risikoen, sier han.

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk tror risikoen i Norge er mindre enn i Finland, fordi voldsnivået er lavere.

— Man skal aldri si aldri. Men det er ikke sannsynlig at dette vil skje i Norge, fordi vi ikke har en historie for å bruke slik vold, sier hun til VG Nett.