Det er tredje gang konsulentbyrået A.T. Kearney og tidsskriftet Foreign Policy Magazine pre-senterer sin globaliseringsindeks. Undersøkelsen presenteres i den siste utgaven av Foreign Policy Magazine.

To plasser ned

Stor berøringsflate med andre land, utenrikshandel, internettbruk, teknologi, økonomisk politikk, grad av politisk frihet og medlemskap i internasjonale organisasjoner er blant de mange faktorene som teller med.

Norge havner på 13. plass av de 62 landene som inngår i undersøkelsen. Det er to plasser ned i forhold til i fjor. De 62 landene dekker om lag 85 prosent av verdens befolkning.

Svakest i Norden

Den norske økonomien rangeres som verdens 24. mest globaliserte. På området teknologi ligger Norge på en sterk 4. plass. Det skyldes blant annet at så mange som nesten 60 prosent av befolkningen har tilgang til internett, mot om lag 50 prosent av for eksempel amerikanerne.

Med 13. plass på listen er Norge svakest i Norden. Svenskene rangeres som verdens tredje mest globaliserte land. Danmark følger på 6. plass, mens Finland plasserer seg på 10. plass. For andre år på rad troner Irland øverst på listen til A.T. Kearney og Foreign Policy Magazine.

Små land

Videre forteller globaliseringsindeksen at de mest globaliserte statene ofte er små land. Med få unntak viser undersøkelsen også at det er en sterk sammenheng mellom land som scorer høyt på indeksen og grad av politisk frihet.

Topp 20:

1. Irland

2. Sveits

3. Sverige

4. Singapore

5. Nederland

6. Danmark

7. Canada

8. Østerrike

9. Storbritannia

10. Finland

11. USA

12. Frankrike

13. Norge

14. Portugal

15. Tsjekkia

16. New Zealand

17. Tyskland

18. Malaysia

19. Israel

20. Spania.

(Faksimilie Foreign Policy Magazine)