• Jeg vil gratulere Sexual Minorities Uganda med den betydningsfulle prisen, sier Støre.

-Jeg vil gratulere Sexual Minorities Uganda med den betydningsfulle prisen. Deter en anerkjennelse av det modige arbeidet SMUG gjør for lesbiske, homofile,bifile og transpersoners rettigheter i Uganda, sier utenriksminister Jonas GahrStøre i en pressemelding.

Raftoprisenble i dag tildelt Sexual Minorities Uganda (SMUG) og organisasjonens lederFrank Mugisha. SMUG jobber for rettighetene til lesbiske, homofile, bifile ogtranspersoner.

— Vianser prisen som en honnør til alle som tør å arbeide mot den diskriminering oghatkriminalitet seksuelle minoriteter ofte utsettes for. SMUG bidrar til åbryte ned myter og fordommer slik at samfunnet på sikt ser atmenneskerettighetene gjelder alle, sier miljø- og utviklingsminister ErikSolheim.

SMUGjobber blant annet mot et omstridt privat lovforslag mot homofili i landet.Organisasjonen støttes av Utenriksdepartementet.

Norgehar en rekke ganger tatt opp seksuelle minoriteters stilling med ugandiskemyndigheter, inkludert i samtaler mellom Ugandas president Museveni ogutenriksminister Støre.