— Vi har ikke gjort annet enn å ta til etterretning den nederlandske beslutningen om forlenget fengsling. Nederland er bundet av de samme internasjonale avtaler og konvensjoner om menneskerettigheter som Norge. Det er Nederlands ansvar å ta stilling til utleveringskravet fra Jordan, sier Solberg til NTB.

— Det er ingen grunn til å tro at Nederland følger opp sine forpliktelser når det gjelder internasjonale menneskerettigheter dårligere enn Norge ville ha gjort, tilføyer hun.

Når det gjelder påstandene om at Norge har gitt Nederland beskjed om at Krekar uansett utfall av fengslingssaken i Nederland ikke er velkommen til Norge, viser kommunalministeren til at dette ble fullstendig avvist av Utenriksdepartementet torsdag.

— Jeg er ikke kjent med at det foreligger noen sånn beskjed. Han kan komme hit så lenge han har gyldige reisepapirer, sier Solberg som svar på spørsmålet om Krekar kan komme til Norge hvis han blir løslatt fra fengsel i Nederland.

(NTB)