Men det finnes ingen planer om å følge en annen linje enn USA og EU.

Gjennom mange år har Norge hatt nære bånd til Beograd og den politiske eliten der, ikke minst fordi Stoltenberg-familien bodde i byen på 60-tallet.

De siste månedene har det vært jevnlig kontakt mellom norske diplomater, den konservative statsministeren Vojislav Kostunica og den mer moderate presidenten Boris Tadic. Jens Stoltenberg var på besøk i fjor høst, og møtte begge lederne. Siden har politisk direktør og Balkan-ekspert Kai Eide i Utenriksdepartementet brukt mye tid å pleie kontaktene i Serbia.

Det betyr ikke at Norge har planer om å følge en selvstendig linje når striden om Kosovo nå spisser seg til. Vurderingen i Utenrikdsepartementet er at saken for lengst er avgjort: Kosovo vil rive seg løs, og raskt bli anerkjent av USA og nesten alle EU-landene. Ifølge diplomatiske kilder kommer heller ikke Norge til å vente lenge med å anerkjenne Kosovo. Hovedmålet med den tette kontakten med Beograd er å holde kanalen åpen og oppfordre serberne til å reagere så moderat som mulig på tapet av Kosovo.