— Vi håper kvartetten (USA, EU, FN, Russland) snarest vil vedta et veikart som kan lede partene tilbake på fredssporet, uttaler utenriksminister Jan Petersen i en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Petersen deltok denne uken på en giverlandskonferanse for de palestinske områdene i London. Møtet ble arrangert av den såkalte Ad Hoc Liaison Committee (AHLC) som ble opprettet i kjølvannet av Oslo-avtalen for å koordinere bistand til palestinerne. Norge har hatt formannskapet i komiteen siden den ble opprettet.

Møtet, som ble avsluttet onsdag, ble arrangert på kort varsel på grunn av den vanskelige humanitære situasjonen for palestinerne.