— Statsministeren har tidligere sagt at vi i 2007 vil bidra med et betydelig beløp til gjenoppbygging av Libanon etter krigen i fjor sommer. Beløpet vil ligge rundt 100 millioner kroner, og innsatsen vil vi innrette i nær kontakt med den libanesiske regjeringen og andre giverland, sier Støre til BT, dagen før den internasjonale giverkonferanse for Libanon i Paris. EU-kommisjonen vil bidra med 400 millioner euro, 3,3 milliarder kroner, i støtte til Libanon.

Miljø og olje

— På hvilke felter er det Norge skal bidra?

— Det er naturlig å se på områder hvor Norge har spesiell kompetanse. Da tenker jeg på miljø, kystforvaltning og olje for utvikling. Dessuten vil vi forsterke støtten til palestinske flyktninger og trappe opp arbeidet med rydding av miner og klaseammunisjon, sier Støre.

Ødelagte vann- og kloakksystemer, giftig avfall på ødelagte industriområder og murbrokker fra utbombede hus er blant miljøproblemene i Libanon, fastslår FNs miljøprogram (UNEP) i en ny rapport.

Også ueksplodert ammunisjon på landbruksområder i Sør-Libanon omtales som et stort problem i UNEPs utredning, som Norge har støttet.

Gjeldstynget land

Til sammen 35 land og internasjonale organisasjoner skal delta på konferansen, som ledes av den franske presidenten Jacques Chirac. Giverlandskonferansen er kommet i stand for å vise solidaritet og støtte til den libanesiske regjeringen, og for å bidra til å gjenoppbygge landet og stabilisere økonomien etter krigen med Israel.

Målet for Libanons statsminister Fouad Siniora, som kom til Paris i går, er å motivere giverlandene til å love store tilskudd og rimelige lån. Det trengs, for Libanons gjeld har økt til 250 milliarder kroner. Det tilsvarer nær 160 prosent av landets brutto nasjonalprodukt (BNP).

Privatisering

Regjeringen håper nå å kunne sette i verk sosiale reformer. En plan ble annonsert på nyåret, og håpet er at Paris-konferansen skal gi penger til å sette reformene ut i livet.

Planen er også å privatisere statsselskaper som er så nedsyltet i gjeld at de bare er til bry for folk. Det gjelder for eksempel det statlige kraftselskapet og de to mobiltelefonselskapene. Håpet er å redusere prisen på tellerskritt som er blant de høyeste i verden.

Mindre populært er planen om å heve skattene. Fagforeninger knyttet til opposisjonen har også demonstrert mot planer som de sier gjør altfor lite for de fattige. Dessuten har opposisjonen, som ledes av Hizbollah, som mål å kaste Sinioras regjering.

Siste sjanse

Statsminister Siniora har kalt Paris-konferansen for Libanons siste sjanse. Og uansett om folk flest har små håp om et lettere liv på kort sikt, setter de sin lit til at giverlandene viser raushet.

Den uavhengige økonomen Kamal Hamdam sier til BBC at husholdningene må regne med 15 prosent høyere utgifter på grunn av høyere skatter og prisjusteringer.

— Men reformene er nødvendig. Uten dem blir det enda verre, med omfattende arbeidsledighet, tusenvis av konkurser og ødelagt livskvalitet, sier Hamdam.

Støtte til Siniora

— Er støtten fra Norge motivert av å sikre dagens provestlige regjering?

— Det er et viktig mål å sikre at Libanon har en demokratisk regjering som kan ta beslutninger som er representative for hele befolkningen. Norge har gitt sin støtte til statsminister Fouad Siniora og hans regjering som er utgått av parlamentet.

— Er det også et mål å stanse Hizbollahs forsøk på å styrte denne regjeringen?

— Det kan aldri komme noe godt ut av å styrte en demokratisk regjering. Men vi mener også det er viktig å støtte samtaler som kan finne en løsning på den akutte krisen.

— Frykter du ny borgerkrig?

— Jeg tror de ulike grupperingene har det til felles at de ser at en borgerkrig i Libanon bare vil gjøre enda mer skade. Men det er en skjør situasjon, sier Støre til BT.

Nytt sammenstøt

Samtidig som Paris-konferansen finner sted, frykter mange libanesere nye voldelige sammenstøt mellom regjeringens tilhengere og motstandere som følge av den politiske krisen i landet. Også i går skjøttilhengere og motstandere av den libanesiske regjeringen mot hverandre i den nordlige delen av Libanon. Sikkerhetsstyrker forsøkte å stanse skuddvekslingen, som brøt ut i forbindelse med begravelsen til en sunnimuslim som ble drept i et sammenstøt dagen før.

Til sammen tre mennesker ble drept og over 170 såret i forbindelse med demonstrasjonene og sammenstøtene i Libanon tirsdag.

SHARIF KARIM