Frem til 1976 ble alle spedbarn vaksinert mot kopper. I dag regner man med at sykdommen er utryddet, men etter terrorangrepene 11. september har frykten for biologiske terrorangrep på nytt meldt seg.

Ifølge Svenska Dagbladet har Sverige allerede startet forberedelsene for massevaksinering mot kopper. Verdens Helseorganisasjon (WHO) kommer også til å oppfordre regjeringer verden over om å forsterke sine reservelager av koppervaksine.

Vaksinen frosset ned

— Kopper smitter fra person til person, og vil kunne spre seg på en helt annen måte enn for eksempel miltbrann, opplyser avdelingsoverlege Hanne Nøkleby ved vaksineavdelingen ved Statens institutt for folkehelse.

Rester av koppervaksinen som ble brukt i Norge, ligger frosset ned hos Folkehelsa. Nå undersøkes det hvorvidt vaksinen fortsatt er brukbar.

I USA og Russland

Det finnes i dag to kjente lagre av kopperviruset - ett i Russland og ett i USA. Sikkerheten ved disse lagrene har blitt overvåket av en spesiell styringsgruppe innen WHO. Ifølge Svenska Dagbladet skal WHO ha bedt landene destruere disse lagrene for to år siden, men ønsket ble ikke etterkommet.

Frykten nå er at viruset kan ha kommet på avveie, for eksempel til land som Irak eller Nord-Korea.

— Det sier seg selv at dette viruset må oppbevares svært forsiktig. Ikke bare av hensyn til den som arbeider med det, men også for at viruset skal klare seg, forklarer avdelingsoverlege Nøkleby til bt.no.

Alvorlige bivirkninger

Folkehelsa understreker at det foreløpig ikke foreligger planer for å iverksette massevaksinering av befolkningen.

— Koppervaksinen er på ingen måte uproblematisk. Vaksinen ga alvorlige bivirkninger, blant annet hjernebetennelse i enkelte tilfeller. Det er en meget alvorlig situasjon, sier Nøkleby.

— På den annen side vil bivirkningene av massevaksinasjon være det minste ondet dersom det foreligger smittsom kopper. Norge vil ikke iverksette massevaksinering før det foreligger en reell trussel, legger hun til.