FRANK M. ROSSAVIK

— Jeg er veldig fornøyd med at forsvarsministrene så klart stiller seg positive til at tredjeland kan delta. At de i tillegg konkret nevner den planlagte norsk-svensk-finske gruppen som en av de 12 som skal bygges opp, gjør dette spesielt positivt sett med norske øyne, sier forsvarsminister Kristin Krohn Devold til Bergens Tidende.

Hun fikk i går møte forsvarsministrene i EUs «troika» - det vil si forrige, nåværende og neste formannsland - til samtaler i forbindelse med EUs formelle forsvarsministermøte. Hun rakk også et møte med sine nordiske kolleger. På en egen pressekonferanse understreket svenskene og finnene, som begge er nøytrale land utenfor NATO, at enhver bruk av den nordiske stridsgruppen må hvile på et klart folkerettslig grunnlag.

— Vi er enige om at en innsats må skje basert på et FN-mandat eller ha en tilsvarende folkerettslig forankring. Det betyr at jeg er svært optimistisk foran forhandlingene med Sverige og Finland om hvordan dette konkret skal gjøres, sier Krohn Devold. Målet er å avslutte forhandlingene innen sommeren 2005.

Forsvarsministeren mener de formelle problemene - som forholdet til grunnloven - er avklart.