Norge ble invitert til å være med på møtet og har takket ja, opplyser utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

— For Norge er det både viktig og naturlig å være til stede når oppfølgingen av en sentral sikkerhetsrådsresolusjon skal diskuteres. Derfor har statsministeren takket ja til invitasjonen, sier Støre.

En rekke ledere fra Europa, de arabiske landene og Afrika skal delta. Frankrikes president Nicolas Sarkozy er vertskap.

De politiske lederne skal diskutere Sikkerhetsrådets resolusjon som åpner for utenlandsk militær intervensjon i Libya. Resolusjonen innebærer blant annet en flyforbudssone over landet.