Beslutningen ble tatt på et møte i Sikkerhetsrådet i New York. Norge får dermed hovedansvaret for at de internasjonale sanksjonene mot Irak blir etterlevd.

NTB